Zmeny v odchode autobusov z dôvodu uzávierky ciest v pezinskom okrese

787

Z dôvodu, že uzávierky ciest v pezinskom okrese vyvolané rekonštrukciou neboli s BID, a. s. konzultované a ani včas oznámené, obchádzkové trasy regionálnych autobusov boli robené doteraz bez zmeny CP, pričom dotknuté linky premávajú s väčším či menším meškaním. Obchádzkové trasy liniek sa podarilo zapracovať do cestovných poriadkov pri linke 506 od 24.04. a pri linkách 545 a 550 od 02.05.2023 (utorok).

Od 02.05. sa na linke 545 sa z dôvodu dlhšej obchádzkovej trasy posúva odchod všetkých spojov z Dolian smerom do Pezinka o 4 minúty skôr. Od Štefanovej ostanú odchody bez zmeny, ako pred výlukou. Výnimkou bude iba spoj 545/29, ktorý je pokračovaním linky 555. Ten bude vedený od Štefanovej do Šenkvíc o 4 minúty neskôr. Ranný spoj 545/114 bude z technologických dôvodov zrušený.

Na linke 550 sa posúvajú všetky odchody zo Štefanovej z dôvodu dlhšej obchádzkovej trasy o 17 minút skôr. Od Dolian v smere do Bratislavy ostanú odchody bez zmeny, ako pred výlukou. Ranné spoje 550/8 a 550/210 začnú v Doľanoch. Cestujúci zo Štefanovej majú možnosť použiť linku 545 do Budmeríc, Šenkvíc a Pezinka (a následne po prestupe aj na iné smery).

Zdroj: Dolany.sk