Zmluva o eurofondoch na opravu modranského kaštieľa je podpísaná

13

Dva kaštiele na oboch stranách hranice prejdú rozsiahlou rekonštrukciou a stanú sa z nich kultúrno-kreatívne centrá. V Bratislavskom samosprávnom kraji tak rekonštrukciou prejde kaštieľ Malokarpatského osvetového strediska v Modre.

Vďaka Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT sa v priebehu 3 rokov premenia kaštiele v Modre a Jedenspeigene na kultúrno kreatívne-centrá, podporujúce tradície a tradičné produkty v cezhraničnom území prostredníctvom množstva kultúrnych a umeleckých podujatí, súťaží, ako aj sprístupnením zdigitalizovaného fondu remeselných zbierok.

Projekt predstavuje jedinečnú spoluprácu šiestich projektových partnerov z dvoch krajín, pričom Bratislavský samosprávny kraj vystupuje v projekte ako hlavný partner, ktorý je zodpovedný za celkovú koordináciu a vedenie projektu. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre napĺňa projekt po obsahovej stránke. Za slovenskú stranu v projekte vystupuje v pozícii strategického partnera pre oblasť vinohradníctva Malokarpatské múzeum v Pezinku. Za rakúskeho partnera sa projektu zúčastnia Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ a Marktgemeinde Jedenspeigen, ktorí zabezpečia realizáciu projektovej myšlienky na svojom území.

Realizáciou projektu sa využije kreatívny potenciál cezhraničného regiónu SK-AT pre uchovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby miestnych autorov a producentov. Zároveň sa zmobilizujú a zaangažujú subjekty, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov, služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, čím sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry.