Známky a vykopávky: Navštívte výstavu v Devínskej Novej Vsi

930

Kus histórie Devínskej Novej Vsi je ukrytá v známkach a archeologických vykopávkach, ktoré nájdete na výstave v priestoroch Múzea Chorvátov na Slovensku

Výstava je k dispozícii do 15. júla, tak ju určite nezmeškajte. Je výsledkom aktívneho, sčítaného filatelistu a devínskonovovešťana pána Valentína. Okrem výstavy známok sa návštevníci môžu tešiť na výstavu významných lokálnych archeologických vykopávok.

Slávnostne otvorenie výstavy Archeológia a filatelia.
Slávnostne otvorenie výstavy Archeológia a filatelia.

„Málokto si uvedomuje, že známky sú zdrojom cenných informácií o minulosti, zaznamenávajú dôležité osobnosti, budovy a udalosti histórie. To ma na filatelii najviac fascinuje a preto sa angažujem v jej propagácií. Príprava exponátov na túto výstavu mi trvala 2,5 roka,“ vysvetľuje pán Valentín, devínskonovovešťan, ktorý stojí za celou myšlienkou výstavy.

Pohrebisko bolo objavené v r. 1926 na mieste, kde je momentálne chátrajúce družstvo na ulici Mlynská. Hroby objavil Ján Zavadil, pracovník miestnej tehelne, ale hroby postupne poodkrýval J. Eisner. 883 hrobov slovansko-avarského pohrebiska odkryl v rokoch 1926 až 1933. Pán Valentín: „Máloktorý obyvateľ Eisnerovej ulice v DNV tuší, že práve po ňom je pomenovaná jedna z hlavných ulíc DNV.“

Objavených bolo dokopy 27 žiarových hrobov, kde boli kostry spálené; 220 hrobov bolo bez milodarov; 277 bolo detských. V 85 hroboch sa našli jazdci s koňmi. Predpokladá sa, že pohrebisko slúžilo aj na pochovávanie z okolitých osád. Okrem hrobov bohatých jazdcov s výzbrojou, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručami, tu boli pochované ženy zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, zhotovených bez hrnčiarskeho kruhu.

Pri príležitosti výstavy bude vydaná jedna príležitostná pečiatka so siluetou busty J. Eisnera a druhá príležitostná pečiatka k pamätníku hrobov.

Zdroj: Devínska Nová ves