ZŠ a MŠ Grösslingová: Nefunkčné šatne Staré Mesto mení na odborné učebne

1009

Domček pri športovom areáli Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici v Starom Meste bol pôvodne vybudovaný ako prezliekareň (na hodiny telesnej výchovy), minikabinet a sklad športového náradia. Postupne však chátral a svojmu účelu neslúžil roky. Stalo sa z neho skladisko nepotrebných vecí.

„Po konzultácii s vedením školy sme sa preto rozhodli dať domčeku účel nový. Momentálne prebieha jeho komplexná rekonštrukcia, ktorá zahŕňa úpravu interiéru (vrátane dispozičných zmien), výmenu elektroinštalácie, vodoinštalácie, okien, omietok, sanity, skrátka všetkého, čo je potrebné,“ približuje mestská časť Staré Mesto na sociálnej sieti.

Po rekonštrukcii a následnom vybavení bude domček slúžiť ako odborná učebňa („labáky“) na hodiny chémie a fyziky a tiež pre hodiny techniky.

Zdroj: Staré Mesto – srdce Bratislavy