Župa modernizuje sociálne služby. Klienti budú bývať v zariadeniach rodinného typu

1730
Častá
Častá

Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb postupne končia. Nahradia ich menšie zariadenia rodinného typu. Bratislavský samosprávny kraj začal v auguste 2020 realizovať ambiciózny projekt deinštitucionalizácie. V praxi to bude znamenať osobnejší kontakt a prístup ku klientom v menších komunitách.

„Sociálne služby prechádzajú v Bratislavskom kraji zásadnou modernizáciou. Vďaka procesu deinštitucionalizácie nahradíme bývanie vo veľkých anonymných zariadeniach za domovy rodinného typu. Do projektu je zapojených deväť zo štrnástich zariadení sociálnych služieb v kraji. Viaceré zariadenia sú už vo výstavbe, z toho dve sú už tesne pred dokončením. Klienti budú mať nielen komfortnejšie bývanie, ale poskytovaním sociálnych služieb komunitným spôsobom sa významne zlepší kvalita ich života,” uviedol predseda BSK Juraj Droba. Doplnil, žev nových domovoch budú rešpektované individuálne potreby a sociálne väzby v prirodzenom prostredí klientov.

Novostavba na Račianskej v Novom Meste je už hotová. Župa aktuálne zariaďuje interiér dvoch bytových jednotiek pre 12 prijímateľov sociálnej služby. Ukončenie rekonštrukcie pôvodného objektu na Strelkovej v Rači sa predpokladá na jeseň tohto roka. Prví klienti by sa mohli nasťahovať začiatkom budúceho roka. Vo výstavbe je aj Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania MEREMA v okrese Pezinok. Novostavba v obci Častá je už dokončená. V súčasnosti prebieha zariaďovanie interiéru dvoch bytových jednotiek pre dvanástich klientov. BSK predpokladá, že prijímatelia sa zabývajú do konca roka. Súbežne s výstavbou rodinného domu v Častej spustil samosprávny kraj výstavbu druhého rodinného dvojdomu v obci Dubová. Ukončená by mala byť v priebehu budúceho roka.

Koncom roka 2022 plánuje BSK ukončiť aj rozsiahlu rekonštrukciu zázemia v zariadení MEREMA v Modre – Kráľovej a debarierizovať zakúpený rodinný dom v Modre. Prevažná časť prijímateľov sa bude môcť nasťahovať v priebehu budúceho roka. Nové priestory a služby pre prijímateľov sociálnych služieb financuje župa kombináciou vlastných prostriedkov a fondov z Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Ďalším župným zariadením sociálnych služieb, ktoré vstúpilo do procesu deinštitucionalizácie je Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov v Stupave. Aktuálne má kapacitu 166 miest. Budova, ktorá pôvodne slúžila ako kaštieľ, je trojpodlažná, historická a svojim dispozičným a priestorovým riešením nenapĺňa podmienky pre komunitný spôsob poskytovania sociálnych služieb.

„Nový objekt, kam plánujeme presunúť časť klientov, vyrastie v Záhorskej Bystrici. Bude spĺňať všetky atribúty deinštitucionalizácie a vysoké nároky na poskytovania sociálnych služieb. Novopostavený objekt bude prekonávať dnešný bežný obraz zariadenia s inštitucionálnym charakterom a prinesie zvýšenie kvality života prijímateľom sociálnych služieb. Žiadaným bonusom je aj zvýšenie komfortu pracovného prostredia zamestnancov zariadenia. Župa sem premiestni 30 prijímateľov prevažne s Alzheimerovou chorobou a demenciou. O finančnú podporu sa bude BSK uchádzať z Plánu obnovy,“ zakončil Juraj Droba.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE DSS A ZPS RAČA: tu

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE DSS A ZPB MEREMA: tu