Župa opätovne poskytuje sociálnu službu

1347

Bratislavský samosprávny kraj vo svojich zariadeniach sociálnych služieb opätovne začne poskytovať sociálnu službu týždennou pobytovou formou.

Poskytovanie sociálnej služby sa však musí riadiť nariadením vlády, naďalej nebudú  možné návštevy a zariadenie bude možné opustiť až po ukončení mimoriadnej situácie.

Uľahčujeme situáciu rodičom či opatrovníkom klientov, ktorým od marca neboli poskytované týždenné pobytové sociálne služby. Podľa nariadenia vlády sa sociálna služba týždennou formou nebude poskytovať len počas pracovných dní, ale aj počas soboty, nedele a sviatkov nepretržite do ukončenia mimoriadnej situácie zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavská župa pristúpila k prerušeniu poskytovania týždennej pobytovej a ambulantnej formy poskytovania sociálnej služby začiatkom marca. Poskytovanie celoročnej pobytovej formy sociálnej služby prerušené nebolo. Táto služba sa v župných zariadeniach poskytuje počas celého obdobia pandémie.  

Nariadenie vlády č. 116/2020 Z. z. zo 7. mája 2020 mení podmienky poskytovania iba týždennej pobytovej formy sociálnej služby. Zároveň však nariadenie hovorí, že toto poskytovanie má byť až do ukončenia mimoriadnej situácie (teda ako v celoročnej pobytovej forme) a vzťahuje sa naň aj zákaz návštev.

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, už informovali rodičov či opatrovníkov klientov a túto možnosť im ponúkli.

Aj naďalej ostáva našou najväčšou prioritou ochrana života a zdravia našich klientov. Preto okrem samotných testov zabezpečujeme aj dezinfekciu priestorov či ochranné pomôcky. Klienti zariadení sociálnych služieb patria medzi najviac ohrozenú skupinu obyvateľstva, preto musíme všetci rešpektovať nariadenia vlády aj usmernenia hlavného hygienika,“ uzavrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.