Župa podala trestné oznámenie v súvislosti verejným obstarávaním v cestárskej spoločnosti RCB

977

V súvislosti s doručením Čiastkovej správy z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za obdobie 2016 – 8.11.2019 v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s. a v zmysle záverov v nej uvedených podal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) trestné oznámenie.

Trestné oznámenie sa týka verejného obstarávania a realizácie diela „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ v akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava. Verejné obstarávanie sa uskutočnilo v období 2017 – 2018.