Župa rozširuje kapacitu špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra

1260

Začiatkom septembra rozšíril Bratislavský samosprávny kraj špecializované zariadenie určené pre deti s poruchou autistického spektra vo veku od 6 do 18 rokov o ďalších osem miest. Nájdete ho v Zariadení sociálnych služieb ROSA na Dúbravskej ceste v Bratislave. 

„Už pred rokom sme tu otvorili prvých osem miest a to v dvoch skupinách 6-10 rokov a 11-18 rokov. Kapacitu sme plánovali navýšiť a som rád, že sa to podarilo a pridali sme ďalších osem. Dôvodom je zvýšený dopyt po sociálnej službe pre túto cieľovú skupinu v regióne, ktorý tak prevyšuje ponuku. Preto sme využili priestorové možnosti v tomto zariadení, ako aj odbornosť a záujem zamestnancov zariadenia,“ vysvetlil bratislavský župan Juraj Droba.

Od  1. 9. 2020 sa tak kapacita špecializovaného zariadenia zvýšila na 16 miest, vďaka čomu zariadenie privíta 8 nových prijímateľom sociálnej služby – deti s poruchou autistického spektra. Sociálna služba je poskytovaná ambulantnou formou. Úprava priestorov a materiálové vybavenie zariadenia bolo financované z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

Špecializované zariadenie pre deti  a dospelých s poruchou autistického spektra je aj v Domove sociálnych služieb Integra na Tylovej ulici v Bratislave.

Foto: BSK

BSK zároveň plánuje zriadiť aj špecializované zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku, v ktorom budú poskytované sociálne služby pre 12 osôb celoročnou pobytovou formou a pre 12 osôb ambulantnou formou  (dennou formou) a to v objekte na adrese Znievska 4, Bratislava, ktorý je v súčasnej dobe nevyužívaný.