Dokončujeme areál pre študentov veteriny a pôdohospodárstva

1988
Župan Juraj Droba

Areál strednej školy v Zálesí prechádza veľkou rekonštrukciou a bude slúžiť budúcim pôdohospodárom a veterinárom. Bratislavský samosprávny kraj ukončil stavbu a začína sa preberacie konanie. Areál sa premení na moderné a atraktívne zázemie pre štúdium odborných predmetov. Župa tu zrekonštruovala stajne, jazdeckú halu i chovné stanice pre psov. Budú sa tu chovať zvieratá a chýbať nebudú ani kováčske či stolárske dielne.

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. Pritom dopyt po absolventoch týchto škôl je veľmi veľký. Chýbajú nám remeselníci, informatici a operátori výroby. Veľký dopyt je aj po takých profesiách ako sú strojní mechanici, technológovia kozmetiky a chemických liečiv, agropotravinári, či grafickí dizajnéri. Preto sme sa rozhodli investovať do našich škôl a spraviť ich modernejšie a atraktívnejšie,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Jedným z projektov, ktorý je už v realizácii, je Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, konkrétne jeho pracovisko v Zálesí. Doterajšie vybavenie a infraštruktúra pracoviska školy, ako aj požiadavky praxe boli nedostatočné. Župa preto pristúpila k rekonštrukcii a zvýšeniu kvality praktického odborného vyučovania. Samotná rekonštrukcia umožní škole lepšiu odbornú prípravu žiakov a ich zameranie sa na podmienky podnikateľského prostredia a absolvovanie praxe v súkromnom sektore. Zároveň prispeje aj k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju pedagógov.

„Projekt rekonštrukcie a investičnej podpory areálu v Zálesí zvýši počet žiakov v praktickom vyučovaní a zlepší prepojenie teórie s požiadavkami praxe. Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odbornej výučby zahŕňa nové technológie pre chov v oblasti drobnochovu spĺňajúcej súčasné štandardy v oblasti poľnohospodárstva. Rovnako pribudnú odborné učebne s moderným vybavením stolárskych a kováčskych dielní. Technológia dodaná do objektu, ktorý bude plniť účely RTG pracoviska, zase podporí odbor veterinárne zdravotníctvo. V oblasti agropodnikania sa zatraktívnia učebné odbory zakúpením nových  poľnohospodárskych strojov a doplnením zariadenia v objekte pre farmový chov zvierat,“ priblížila Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Modernizácia a rekonštrukcia, ktorá sa začala v novembri 2020, sa dotkla sa celkovo deviatich objektov – stajne, jazdeckej haly, chovnej stanice psov, kováčskej dielne, učební pre lesné hospodárstvo, ako aj učební určených pre chov zvierat vrátane skladov krmív a stelív. Stavba je ukončená a začalo sa preberacie konanie. V ďalšej fáze pripravuje Bratislavská župa obstaranie materiálno-technického vybavenia odborných učební pre výkrm brojlerových kurčiat a moriek, učební veterinárstva a hygieny. Nové vybavenie bude mať aj hala pre farmový chov zvierat. Vďaka tomu budú získajú stredoškoláci kvalitné vzdelávanie na úrovni súčasných štandardov vo svete.

„Naša škola je školou s celoslovenskou pôsobnosťou a dlhou tradíciou. Na potreby trhu práce reagujeme už viac ako 60 rokov. Vzdelávame v 16 odboroch a medzi tie najzaujímavejšie patrí chov koní a jazdectvo, rybárstvo, kynológia a veterinárstvo. Takisto dlhodobo spolupracujeme s partnerskými školami v Rakúsku, Maďarsku, vo Fínsku a v Česku. Preto samotná rekonštrukcia ešte zvýši dobré renomé školy a veríme, že aj pripravované novinky žiaci ocenia. Napríklad žiaci kynológie si budú chovať školské šteniatko a štyri roky ho budú pripravovať na kynologické skúšky. Nechceme byť len dobrou školou, ale aj školou najlepšou. Našim cieľom je, aby sa naši absolventi uplatnili na trhu práce,“ uzavrela Katarína Kubišová, riaditeľka Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji.

Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková výška investície predstavuje 5.241.669 EUR, z toho na stavebné práce je vyčlenená suma 2.844.673 EUR a na materiálno technické vybavenie 800.000 EUR. Dofinancovanie zo strany Bratislavského samosprávneho kraja je vo výške 1.596.996 EUR.

Areál školy pred a počas búrania:

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu