Župná hotelovka má zrevitalizovanú prístupovú cestu

763

Bratislavský samosprávny kraj modernizuje nielen odbory, ale zveľaďuje aj vnútorné či vonkajšie priestranstvá. Takto boli zrevitalizované niektoré športoviská a najnovšie sa renovácie dočkali aj prístupová cesta a parkovisko na Strednej odbornej škole Hotelových služieb a obchodu, ktorá je v pôsobnosti BSK a sídli Na Pántoch 9 v Bratislave.

„Je to možno malá vec pre kraj, ale určite veľká pre školu. Pedagógom, žiakom, rodičom sa tak zvýši bezpečnosť a komfort na ceste do a zo školy,“ vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.

Dôvodom rekonštrukcie bol nevyhovujúci betónový kryt vozovky prístupovej cesty a parkoviska, nakoľko pôvodné betónové dosky boli výrazne zdeformované. Najskôr sa tieto nerovnosti vyrovnali a na vyspravené betónové dosky sa realizovala nová asfaltobetónová vrstva vozovky.

Súčasťou je aj nové dopravné značenie. Celkové náklady sú hradené z rozpočtu BSK a dosiahli vyše 150 000 eur.