Župné školy sú na nový školský rok pripravené

1840

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl. Všetci riaditelia sa každoročne stretávajú na záver školského roka a pred začiatkom nového. Tentokrát sa miestom stretnutia stala Stredná odborná škola vinársko ovocinárska v Modre. Riaditeľov prišiel osobne povzbudiť a priblížiť najdôležitejšie opatrenia aj minister školstva SR Branislav Gröhling.  

„Bolo mi cťou sa opäť osobne stretnúť s riaditeľmi našich stredných škôl. Predchádzajúce mesiace boli veľmi náročné pre všetkých, ale som hrdý na to, ako to naše školy zvládli. Nový školský rok bude v znamení dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ale verím, že situácia z minulého roka sa už nezopakuje. Preto apelujem na zodpovedný prístup, pretože len tak ochránime svoje zdravie, ale aj zdravie našich žiakov a kolegov,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. 

Počas dňa boli riaditeľom škôl odprezentované základné informácie k organizačnému zabezpečeniu nového školského roka, informácie o projektových aktivitách škôl, dôležité informácie sa dozvedeli aj od pozvaných hostí, napr. o bezpečnosti a prevencii na školách, efektívnom vybavení učební, či o projekte IT Akadémia Slovenska – vzdelávaní pre 21. storočie.

„Naše školy sú pripravené sa opäť vrátiť do vyučovacieho procesu, majú prichystané priestory, ako aj dezinfekčné prostriedky. Dobrou správou je, že im na to prispeje Ministerstvo školstva a čo ma veľmi teší, že školám poskytne aj príspevok vo výške 5000 eur na drobné opravy a údržbu, ktoré budú riešiť vo vlastnej réžii,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Pre BSK bol negatívnym dôsledkom koronakrízy výpadok z príjmov, čo sa prejavilo najmä na rozpočte na rok 2020. Zrušené preto museli byť pôvodne naplánované aktivity. Napriek tomu BSK zachoval veci, ktoré sú prioritou, ako napr. preplácanie jazykového vzdelávania učiteľov, mimovyučovacej činnosti, či príplatky začínajúcim učiteľom a učiteľom v bilingválnych a inovatívnych odboroch. Pozastavené však bolo preplácanie odmien pri životnom a pracovnom jubileu a vyplácanie odmien pri odchode do dôchodku, ktoré boli nad rámec odchodného garantovaného zákonom. V závislosti od vývoja ekonomickej situácie bude BSK robiť všetko pre to, aby sa v novom školskom roku mohlo pokračovať vo všetkých rozbehnutých aktivitách a projektoch. Cieľom je naďalej zvyšovať kvalitu stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji.