Župný guláš pre naše zariadenia sociálnych služieb

1140

Pre zamestnancov v sociálnych službách sme zorganizovali tímbilding, súťaž vo varení gulášu. Išlo už o druhý ročník a zúčastnili sa všetky župné zariadenia sociálnych služieb.

Zamestnanci v oblasti sociálnych služieb sa starajú o ľudí s diagnózami ako demencia, Parkinsonova a Alzheimerova choroba, autizmus. Väčšina z nás si ani nevie predstaviť, čo tá práca obnáša. Je nesmierne fyzicky aj psychicky náročná a veľmi si ceníme ľudí, ktorí ju trpezlivo a láskavo vykonávajú. Ako malé poďakovanie sme pre nich zorganizovali tímbilding – súťaž vo varení kotlíkového gulášu.

Zapojilo sa všetkých 14 zariadení a náš, župný tím, bol pätnásty. Výhrou bola putovná vareška a za svoj výborný guláš si ju odnieslo Centrum sociálnych služieb Javorinská. Bolo milou náhodou, že presne toto zariadenie prinieslo vlastnoručne vyrobenú varešku, cenu útechy, ktorú dostali naši „Meremáci“, Domov sociálnych služieb pre dospelých Merema. V areáli kultúrneho domu v Slovenskom Grobe sme spolu prežili pekný deň a využili priestor aj na pracovné rozhovory, aby sme spoločne fungovali ešte lepšie.

  1. MIESTO Centrum sociálnych služieb Javorinská
  2. MIESTO Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni
  3. MIESTO Zariadenie sociálnych služieb Rosa

Za nápad aj organizáciu ďakujeme riaditeľke Odboru sociálnych vecí, Marici Šikovej, Janke Matulovej a ich skvelému tímu.