#BeActiveAtHome – ukážte ako sa udržiavate v kondícii

885

Šport a pohybová aktivita, ktorá nám pomáha zlepšiť nielen fyzické zdravie, ale aj psychické, a tiež celkovú pohodu ľudí. To, že sme doma, neznamená, že nemôžeme ostať v dobrej kondícii, musíme však byť trochu kreatívni.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva do pozornosti iniciatívu Európskej komisie, ktorá má v čase pandémie koronavírusu za cieľ zachovať pohybovú aktivitu obyvateľov, ktorí sú v dôsledku práce z domu a izolácii doma a nemajú prístup k verejným športovým zariadeniam.

Hashtag #BeActive je symbolom kampane, ktorá rastie od roku 2015 aj vďaka Európskemu týždňu športu a v tomto to čase nám ešte väčšou mierou pripomína potrebu zvýšenia pohybovej aktivity obyvateľov na celom svete.

Zverejnite ukážku na Twitter alebo Instagram, ako ostať fit, použite hashtag #BeActiveAtHome a pripojte @EU Sport. Najlepšie a najzábavnejšie ukážky bude Európska komisia zdieľať na svojich stránkach na twitteri, instagrame a facebooku.

Ďalšie informácie ku kampani nájdete na https://ec.europa.eu/sport/news/beactiveathome-for-health_en.

Zdroj: minedu