Bratislava vysadila prvý vzrastlý strom sezóny

1190

Prvý vzrastlý strom jesennej výsadbovej sezóny sadilo hlavné mesto na Kadnárovej ulici v Rači. Je to gledíčia trojtŕňová a váži okolo 150 kg. Rača sa tak teší z novej zelene. 

Jesenná výsadbová sezóna trvá od opadu listov po prvé kontinuálne mrazy, čiže v Bratislave sa toto obdobie obyčajne končí v prvej polovici decembra. Tento čas chce mesto naplno využiť, preto v Rači vysadia okrem prvého stromu sezóny ešte ďalších približne 130 stromov a to na Račianskej, Kadnárovej, Cyprichovej, Strelkovej, Hubeného a na ďalších lokalitách.  

Samozrejme, že mesto neostane len pri tejto mestskej časti a túto jeseň plánuje vysadiť vyše  túto jeseň vysadíme vyše 1000   nových vzrastlých stromov naprieč celou Bratislavou. 

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR