Bratislavská župa sprísnila kontroly v spoločnosti Regionálne cesty Bratislavy

1480

Prísnejšie kontroly vykonaných prác i posilnenie vplyvu župy. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil sériu  systémových krokov na zlepšenie fungovania akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislavy (RCB), ktorá má na starosti údržbu ciest II. a III. triedy.

Každé jedno ušetrené euro znamená kvalitnejšiu údržbu regionálnych ciest, ktorú v konečnom dôsledku pocítia všetci šoféri. Aj preto sa vedenie župy rozhodlo v akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislavy zvýšiť efektivitu a transparentnosť nakladania s verejnými financiami.

Časť opatrení spustilo nové vedenie samosprávneho kraja krátko po svojom nástupe. V roku 2018 župa vykonala vecné kontroly vystavených faktúr a dokonca pristúpila k vráteniu viacerých sporných faktúr. Samosprávny kraj tiež zvýšil transparentnosť celého procesu schvaľovania investícií, na ktorý dohliadajú poslanci Zastupiteľstva BSK

Najdôležitejším opatrením, ktoré úrad BSK zaviedol, je prísna kontrola zrealizovaných prác. Župa na rozdiel od minulosti požaduje, aby k faktúram boli predkladané denné záznamy o výkone a k jednotlivým položkám v súpise prác musí byť predkladaná fotodokumentácia.

Župa od roku 2019 aktívne rokuje o zmene stanov spoločnosti RCB s cieľom posilniť svoj vplyv na chod firmy. Totiž, BSK dnes nie je jediným akcionárom spoločnosti, ale vlastní 68% akcií. Súčasne samosprávny kraj pripravuje revízie platných zmlúv s cieľom zabezpečiť efektívnejšie a transparentnejšie nakladanie s verejnými financiami.

Spoločnosť Regionálne cesty Bratislavy, a.s., ktorej majoritným vlastníkom je Bratislavský samosprávny kraj, má v správe cesty II. a III. triedy, v celkovej dĺžke 512 km a  129 mostov,  vo vlastníctve BSK. RCB v rámci bežnej údržby zabezpečuje prehliadky ciest a mostov, ich údržbu a opravy, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia a vybavenie. V rámci zimnej údržby regionálne cesty zabezpečujú posyp vozoviek, odstraňovanie snehu i dispečersko-spravodajskú službu.