Bratislavská župa zakladá novú cestársku spoločnosť

2761

Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. (RSC BSK) má začať fungovať od budúceho roka. Na starosti bude mať správu, údržbu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, mostov a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu v kraji. O návrhu bude rokovať piatkové župné zastupiteľstvo. 

„Starostlivosť o regionálne cesty je priorita župy od nástupu nášho vedenia. Zdedili sme zložitý majetkový a právny problém týkajúci sa spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorý sme začali systémovo riešiť. Spoločnosť RCB sme dostali pod kompletnú manažérsku i vlastnícku kontrolu a schválili sme aj plán vysporiadania záväzkov. Dnes sa posúvame zase o krok ďalej. Chceme založiť novú cestársku spoločnosť na úrovni 21. storočia, ktorá bude efektívne, hospodárne a transparentne zabezpečovať starostlivosť o regionálne cesty. Nebude zaťažená problémami z minulosti a zároveň bude konkurencieschopná na trhu v rámci poskytovania služieb pre tretie osoby,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba. 

Župa v tomto roku zabezpečila vypracovanie analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva. V rámci tejto analýzy boli posúdené všetky legislatívne prípustné varianty zabezpečovania správy a údržby ciest II. a III.  triedy na území kraja. Na realizáciu variantu, ktorý bol vyhodnotený v analýze ako najvhodnejší, bolo nutné okrem získania manažérskej kontroly pristúpiť aj k prevzatiu výlučnej majetkovej kontroly, a to formou odkúpenia celého 32-percentného podielu od minoritného akcionára za symbolických 0,1 eura. Spomínaná analýza uvádza, že optimálnym riešením je založenie novej obchodnej spoločnosti s výlučným vlastníctvom BSK, ktorá by zabezpečovala správu a údržbu ciest II. a III. triedy na základe novej zmluvy.

Nová akciová spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. by mala začať fungovať na prelome rokov 2020/2021 tak, aby bola kontinuálne zabezpečená starostlivosť o regionálne cesty vrátane zimnej údržby. Župa chce v rámci novej firmy čím skôr začať s investíciami do cestnej infraštruktúry v kraji.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja bude o vzniku novej cestárskej spoločnosti rokovať v piatok 16. októbra so začiatkom 9:00. Zastupiteľstvo bude po prvýkrát v histórii župy prebiehať elektronicky. Poslanci budú hlasovať prostredníctvom systému, ktorý navrhli a vyvinuli zamestnanci BSK. Systém v premiére otestovali poslanci na spoločnom rokovaní komisií zastupiteľstva v stredu 14. októbra.