Bratislavský kraj: jedna z Top 100 udržateľných destinácií sveta

1669

Súťaž Top 100 udržateľných destinácií 2020 je každoročne organizovaná s cieľom podporiť rozvoj udržateľného turizmu.

Už šiesty rok ukazuje príbehy dobrej praxe destinácií z celého sveta, ktoré slúžia ako inšpiratívny príklad ostatným krajinám, regiónom, cestovným kanceláriám, návštevníkom a turistom.

Tento rok sa to podarilo aj nám!

Medzinárodnú komisiu sme zaujali úspešným príbehom vláčika Záhoráčika ako aj ďalšími projektami na podporu zachovania a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva.

Zverejnením zoznamu top 100 destinácií a ich príbehov organizátori oceňujú snahu jednotlivých turistických destinácií stať sa udržateľnejšími, zodpovednejšími a tým aj atraktívnejšími pre návštevníkov.

To, že sa destinácia ocitne na zozname top 100 neznamená, že už je udržateľná, nakoľko celkom udržateľné destinácie neexistujú. Znamená to však, že sa o udržateľnosť konkrétnymi krokmi usiluje a úspešne napreduje.

Súťaž je organizovaná pod záštitou Top 100 Partnership so špeciálnym príspevkom ďalších organizácií: Green Destinations, QualityCoast, TravelMole, Vision on Sustainable Tourism, Travelife, ITB Berlin, Asian Ecotourism Network, Ecotourism Australia a GLP Films.

Zoznam Top 100 2020 je zverejnený na stránke Green Destinations. Destinácie aj so svojimi príbehmi dobrej praxe a tipmi pre záujemcov o udržateľné cestovanie sú zverejnené na stránke Good Travel Guide.