BSK predĺžil možnosť získať individuálne dotácie do 15.10.2020

5418

Bratislavský samosprávny kraj predlžuje výzvu na individuálne dotácie o 14 dní. Vzhľadom na komplikované a špecifické podmienky v tomto roku chceme týmto krokom ponúknuť dodatočnú šancu získať individuálnu dotáciu z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

Financovanie verejnoprospešných projektov, ako aj podpora rozvojových úloh v regióne. Bratislavský samosprávny kraj ponúka možnosť získať financie na jeden projekt od 500 do 5000 eur. Žiadosti je možné predkladať do 15. októbra 2020.

Podávanie žiadostí je možné cez portál: https://brds.sk/podanie-ziadosti