BSK sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu mapu poskytovateľov sociálnych služieb

978

Bratislavský samosprávny kraj sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu Mapu všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní do Registra sociálnej služby. Obyvatelia kraja si tak môžu prístupným a intuitívnym spôsobom vyhľadať poskytovateľa sociálnej služby podľa životnej situácie, v ktorej sa nachádzajú a podľa vlastných preferencií, ako napríklad podľa miesta poskytovania, druhu a formy sociálnej služby, typu poskytovateľa alebo si len jednoducho na mape vyhľadajú konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby.

Okrem samotného vyhľadania poskytovateľa Mapa ponúka aj všetky základné informácie o poskytovateľovi sociálnej služby a kontaktné údaje.

Vytvorenie interaktívnej mapy je jednou z hlavných opatrení Stratégie Bratislava SMART Region (SMART stratégia). Mapa rovnako nadväzuje na brožúru Sprievodca sociálnych služieb BSK, ktorú župa aktualizovanú každoročne vydáva. Pomôcka, ktorá prináša nielen základné informácie o sociálnych službách poskytovaných v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale aj o tom, kto tieto sociálne služby poskytuje, kde ich poskytuje a pre koho sú určené.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: TU