BSK súčasťou World Urban Forum v Katoviciach

1056

V dňoch 26. až 30.06.2022 sa v poľských Katoviciach konalo Svetové urbánne fórum (World Urban Forum). Fórum bolo založené Organizáciou spojených národov (OSN) a venuje sa jednému z najnaliehavejších globálnych fenoménov, s ktorým je naša spoločnosť konfrontovaná. Jedná sa o rýchlu urbanizáciu a jej dopad na regióny, mestá, obce, ekonomiku krajín, zmenu klímy a tvorbu politík zameraných na udržateľný rozvoj.

Svetového urbánneho fóra organizovaného OSN v spolupráci s vládou Poľskej republiky a mestom Katovice sa zúčastnilo vyše 10 000 predstaviteľov medzinárodných inštitúcií, členských krajín OSN, lokálnych a regionálnych predstaviteľov z celého sveta, predstaviteľov akademického, mimovládneho ako aj súkromného sektora.

prirodzene dominovali témy späté s krízami, ktorým svet v súčasnosti čelí, a to predovšetkým klimatická kríza, vojna na Ukrajine a utečenecká kríza v Európe, ekonomická kríza a zdravotná situácia spojená s epidémiou ochorenia COVID-19.

Na okraj Svetového urbánneho fóra sa uskutočnilo aj Fórum európskych metropolitných autorít, ktorého sa zúčastnili predstavitelia európskych metropolitných oblastí, ku ktorým patrí aj Bratislavský kraj.

Partneri BSK z metropolitných oblastí Paríža, Bruselu, Barcelony, Varšavy či Katovíc, diskutovali najmä o úlohe metropolitných oblastí pri riešení súčasných výziev v oblastiach akými sú udržateľná mobilita, ochrana životného prostredia a obehové hospodárstvo.

Zastúpenie BSK pri EÚ na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice