Centrá rodinného typu sa stávajú realitou. Aj vďaka deinštitucionalizácii zariadení sociálnych služieb

3459

Bratislavský samosprávny kraj spustil projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Vďaka tomu sa veľké domovy sociálnych služieb zmenia na menšie zariadenia rodinného typu. Župan Juraj Droba poklepal základný kameň stavieb dvoch projektov v kraji.

“Deinštitucionalizácia je krokom vpred v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Bratislavská župa sa dlhodobo na tento proces pripravovala a je jednou z prvých na Slovensku, ktorá prenáša víziu do reality. Zároveň vyčlenila z vlastného rozpočtu pol milióna eur, ktoré išli na nákup nehnuteľností. Je to síce finančne a kapacitne náročné, ale plánujeme v tom pokračovať aj pri ďalších župných zariadeniach. Klienti budú mať nielen komfortné bývanie v prirodzenejšom prostredí, ale aj kvalitnejšie sociálne služby,” vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Zástupcovia BSK i partnerských inštitúcií dnes slávnostne poklepali základný kameň budúcich zariadení sociálnych služieb BSK. Celý proces by mal trvať dva roky a v praxi to bude znamenať osobnejší kontakt a prístup ku klientom v menších komunitách.

Deinštitucionalizácia znamená nahradenie kapacitne veľkých domovov sociálnych služieb malými komunitami prijímateľov sociálnych služieb. Tie budú rešpektovať ich individuálne potreby a zároveň budú prirodzenou súčasťou väzieb a sociálnych vzťahov v ich prirodzenom prostredí.  

„Zjednodušene prináša plynulú zmenu troch princípov – prostredia, prístupu a prijatia. Prostredia preto, lebo klienti budú mať viac životného priestoru. Prístupu samých seba k životu. Oni sami sa budú rozhodovať, kedy budú oddychovať alebo raňajkovať, nie podľa daného plánu zariadenia. Potom je tu prijatie klientov spoločnosťou, nakoľko ich viac začleníme do komunity. Všetko bude pod drobnohľadom profesionálov, takže sociálne služby budú zabezpečené v plnej miere, ale klienti budú samostatnejší a viac zainteresovaní do komunitného života,“ priblížila riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan. 

Prvým projektom, ktorý sa začína budovať, je komplexná deinštitucionalizácia bude zabezpečená v rámci Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre. Veľkokapacitné zariadenie bude nahradené novopostavenými dvojdomami v Častej a Dubovej, debarierizovaným rodinným domom v Modre a zrekonštruovanými priestormi v Modre-Kráľovej. Pozitívne sa tým ovplyvní život viac ako 50 klientov prostredníctvom pobytovej starostlivosti.

vizualizácia Častá

Druhým projektom je Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači. Tu hovoríme o čiastočnej deinštitucionalizácii, nakoľko príde k zrekonštruovaniu priestorov na Strelkovej 2. Tie budú slúžiť minimálne 12 klientom, ktorým bude poskytovaná ambulantná služba a ďalším 12 klientom bude poskytovaná pobytová forma. Na Račianskej ulici postaví župa dvojdom, ktorý bude k dispozícii pre 12 klientov v pobytovej forme.

vizualizácia Račianska

Obe zariadenia budú plne vybavené a prispôsobené individuálnym potrebám klientov.

Celkové náklady na tieto dva podporené projekty sa pohybujú na úrovni 7,5 milióna eur. Nové priestory a služby pre prijímateľov sociálnych služieb bude financovať župa z vlastných prostriedkov BSK a s podporou Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR).

Fotoalbum z poklepávania základného kameňa nájdete tu:

Centrá rodinného typu sa stávajú realitou. Aj vďaka deinštitucionalizácii zariadení sociálnych služieb

Prílohy: DSS Informačné tabule; Vizualizácia Častá Merema; Vizualizácia Dubová Merema; Štúdia Račianska; Tabuľa Račianska

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE DSS A ZPS RAČA: tu

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE DSS A ZPB MEREMA: tu