Čo bude s domčekom na Detvianskej v Rači?

1221

Starosta mestskej časti Rača Michal Drotován absolvoval obhliadku domčeka na Detvianskej. Stavba spolu s časťou, kde je zmrzlina, vznikla ako zázemie vodičov električiek a po predĺžení električiek až na Komisársky (1988) sa tam predávali lístky a vznikla tam aj zmrzlina.

Na Dopravný podnik má mestská časť pred prípadným prenájmom viacero otázok ohľadom strechy, zápočtu investičných nákladov a tiež múrika a odkvapu. Raču zaujíma aj platné kolaudačné rozhodnutie.

Po zodpovedaní týchto otázok a diskusii s poslancami sa rozhodne či si mestská časť prenajme daný domček od Dopravného podniku.

Zdroj: Michal Drotován