Čo je nové v kaštieli v Modre?

2862

Modranský kaštieľ, miestnym známy aj ako „stará vinárka“ postupne dostáva nový šat. Po častiach bol vymenený krov a položená nová strešná krytina. Práce postúpili aj v interiéry budovy a proces revitalizácie neobišiel ani priľahlý park areálu. A ako to to bude v závere vyzerať? Vizualizáciu zrekonštruovaného kaštieľa je možné si pozrieť hneď na vstupnom krídle.

Zdroj: Roman Zatlukal, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Od leta roku 2018 v objekte prebiehajú stavebné práce a hlavnou uskutočnenou vizuálnou zmenou bola na konci roka 2019 úplne nová strecha. Okrem strechy pribudlo aj nové latovanie či hydroizolácia. V čulom pracovnom ruchu sa realizuje nová elektroinštalácia, nové omietky, podlahy, postupne sa osádzajú nové okná. Pripravujú sa nové rozvody na vykurovanie, rozvody pre sociálne zariadenia. Drevené interiérové prvky (dvere, zárubne, schodisko) postupne prechádzajú odborným reštaurovaním. Keďže bol kaštieľ od roku 1963 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, všetky zásahy je potrebné konzultovať so zástupcami Krajského pamiatkového úradu. Ten musel odsúhlasiť napríklad aj profiláciu okien, dverí, farebné prevedenie fasády či okien.

Zdroj: Roman Zatlukal, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

V exteriéri prebehlo nové zameranie pozemku a aktuálne sa buduje nové oplotenie pozemku, resp. záhrady. Asanovaná bola aj časť múru pri hlavnej ceste, ktorej hrozilo zrútenie na chodník a nový múr je aktuálne vo výstavbe. V záhrade prebehol schválený výrub drevín, ktorému predchádzala dôkladná inventarizácia.

Zároveň v rámci projektu prebieha digitalizácia rôznych zbierok. Aktuálne sa podarilo zdigitalizovať historické kroje z Viničného, unikátna zbierka vývrtiek na víno od modranského vinára pána Rarigu, rôzne vinohradnícke a vinárske náradia, keramika a mnoho ďalšieho.

Po ukončení rekonštrukcie sa z kaštieľa stane moderné kultúrno-kreatívne centrum malokarpatského regiónu s digitálno-dokumentačným centrom, študovňou, vinotékou a modernými priestormi pre organizovanie rôznych podujatí a výstav. Rekonštrukcia sa realizuje v rámci projektu HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

zdroj: Časopis Vidiečan, Malokarpatské osvetové stredisko, roč. 26, č. 3