Čo robiť v povinnej karanténe ?

7617

Bude štát karanténu dodržiavať? To, že sa máme zdržiavať blízkeho kontaktu s inými ľuďmi už vieme. Zostaňte v domácom prostredí, nevychádzajte a dodržiavajte odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR. Počas karantény určite neprijímajte návštevy, najmä nie starších a chronicky chorých ľudí. Za porušenie povinnej karantény hrozí pokuta do výšky 1 659 eur.

Čo ak žijem sám ?

Ak naozaj nemáte príbuzných alebo známych, ktorí by vám mohli nakúpiť a zabezpečiť všetko potrebné, využite donáškové služby. Ak sa nedá, tak na potrebný čas, napríklad na nákup alebo vyvetrať psa, je to možné. V tomto prípade však buďte maximálne zodpovedný voči svojmu okoliu. Používajte rúško a dôkladne si umyte ruky mydlom s vodou pred aj po príchode domov. Nezdržiavajte sa v priestoroch s väčším množstvom ľudí dlhšie, ako je nevyhnutné.

Čo ak žijem v domácnosti s viacerými ľuďmi?

Ak ste s členmi domácnosti od možného nakazenia ešte neboli v kontakte a je to možné, vyčleňte si samostatnú izbu, ideálne aj s kúpeľňou a WC. Izolujte sa od členov rodiny, ak sa to dá. Pre vás, aj všetkých členov domácnosti, platia zvýšené hygienické pravidlá a striktné používanie hygienických pomôcok, či vyhýbanie sa fyzickým dotykom a dodržiavanie dostatočnej vzdialenosti. V prípade, ak ste s ostatnými členmi domácnosti v úzkom kontakte už boli, karanténa platí pre všetkých.

Ako si povinnú karanténu vybaviť v práci ?

V tomto prípade môžete využiť špeciálnu formu práceneschopnosti. Telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára a informujte ho o tom, že ste v povinnej karanténe. Požiadajte, aby vám vystavil péenku a odoslal ju do sociálnej poisťovne. Ak vám to práca umožňuje, môžete sa so zamestnávateľom dohodnúť a využiť prácu z domu.

Bude štát kontrolovať dodržiavanie povinnej karantény?

V súčasnej situácii je kľúčová zodpovednosť každého občana. Neopúšťajte povinnú domácu karanténu. Je dôležité si uvedomiť, že karanténou nechránite iba seba, ale predovšetkým svoje okolie, najmä ohrozené skupiny ľudí ako sú seniori a ľudí s chronickými ochoreniami. Pri kontrole karantény spolupracuje Úrad verejného zdravotníctva s Políciou SR.

Zdroj: uvzsr.sk