Cyklovýlet: Vodárenské zdroje Bratislavy

1608

Urobte si výlet za krásami vodárenskej histórie Bratislavy.

Bratislavská vodárenská spoločnosť pripravila zaujímavú cyklotrasu, na ktorej ich navštívite. Má 22 kilometrov a prejdete ju asi za 2 hodiny. Trasu Carnuntum – Schlosshof – Bratislava Tour nájdete v blízkosti vodárenského zdroja Sihoť. Z mosta na začiatku tejto trasy uvidíte najstaršiu, ale stále fungujúcu elektrickú čerpaciu stanicu v Bratislave.

Takýchto pohľadov na Dunaj si vychutnáte veľa

Cyklotrasa pokračuje popri Karloveskom ramene, kde si užijete krásne výhľady na lužné lesy. Dovedie vás do areálu Vodárenského múzea a upravenej záhrady. Oddýchnete si v tieni stromov a napiť sa môžete z pitných fontán. Uvidíte tu aj Hlavnú čerpaciu stanicu. Pokračovať budete k Botanickej záhrade a mostu Lafranconi, odkiaľ uvidíte Dunaj a Sihoť.  

Oddýchnuť si môžete na viacerých príjemných miestach, napríklad v záhrade Vodárenského múzea

Pod mostom z petržalskej strany sa napojíte na Dunajskú cyklistickú cestu a pôjdete popri Dunaji smerom do centra. Napravo uvidíte druhý najvýznamnejší vodárenský zdroj – Pečniansky les, ktorý bol kedysi ostrovom. Preveziete sa mestom popod bratislavské mosty a dostanete sa na petržalskú hrádzu, kde si môžete oddýchnuť v niektorom bufete.

Zdroje pitnej vody pre Bratislavu sú nielen zaujímavé, ale aj krásne miesta

Miniete Rusovecké jazero a o pár kilometrov dorazíte do cieľa – k najvýznamnejšiemu zdroju pitnej vody v meste – Rusovce – Ostrovné Lúčky. Bol postavený v 80-tych rokoch a podzemná voda je tu dopĺňaná infiltrovanou povrchovou vodou Dunaja z Čunovskej zdrže. Na tejto cyklotrase si tak užijete Dunaj, lužné lesy a spoznáte významnú históriu bratislavského vodárenstva. Prajeme vám šťastnú cestu!

Zdroj: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.