Na križovatke Jarovce v Bratislave príde k zmene organizácie dopravy

1130

V sobotu 17.4. dôjde k zmene organizácie dopravy na križovatke Jarovce. Budú otvorené nové diaľničné vetvy v smere:

 • Jarovce – Bratislava
 • Rakúsko – Maďarsko
 • Jarovce – Maďarsko

Zároveň dôjde k uzatvoreniu vetvy z Maďarska na Jarovce (do 30.6.), grafické zobrazenie nájdete na mapke. Celá táto zmena nastane za predpokladu, že záverečná kontrola týchto úsekov, ktorá je naplánovaná na piatok, bude úspešná.

Nasleduje stručný harmonogram prác vytvorený firmou Sates, ktorá bude zmenu organizácie dopravy na križovatke realizovať:

 • sobota 8:00 – uzavretie vetvy z Maďarska na Jarovce na D2 podľa projektu D4JS-170-C
 • po uzávierke vytvorenie šikany na moste ponad D2
 • uloženie klemmfixu na novom úseku
 • dolepenie VDZ
 • demontáž deltablokov
 • doloženie zvyšných DZ na ceste z Jaroviec ku diaľnici
 • otvorenie vetiev v križovatke Jarovce
 • presmerovanie dopravy do nového stavu dopravy
 • demontáž už neaktuálnych DZ s obchádzkovou trasou

Predpokladaný koniec prác je na nedeľu poobede ale doprava bude presmerovaná a spustená v sobotu poobede.

Zdroj: D4R7