Danube Bike&Boat: Know how exchange bus study tour

742
NP Podyjí/NP Thayatal

Cieľom študijnej cesty bolo získať know-how a inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe.

Partnerstvo projektu DANUBE BIKE&BOAT, SKHU/1601/1.1/014 financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU absolvovalo v dňoch 23.-26.4.2018 4-dňovú študijnú cestu pod názvom Know how exchange bus study tour.

Cieľom študijnej cesty bolo získať know-how a inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe z oblasti rozvoja turizmu, vytvárania turistických balíkov a produktov, sieťovania jednotlivých lokálnych aktérov a producentov a teda navštíviť také turistické destinácie, ktoré sa svojím charakterom podobajú spoločne pripravovanej cezhraničnej turistickej destinácii s názvom Vnútrozemská delta Dunaja.

Program bol nabitý mnohými odbornými výkladmi regionálnych aj lokálnych TICov ako napr. návštevníckeho centra NP Podyjí a NP Thayatal, Donau Niederösterreich, Krems Tourismus, Burgenland Tourismus, Neusiedlersee Tourismus, či Multifunkčního centra Lednice.

Súčasťou programu boli taktiež rozličné turistické lákadlá ako napr. Lednicko-valtický areál, ktorý sa nachádza na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (návšteva zámockých 
jízdáren a parku), zámok Esterházy v Eisenstadte, plavba po rieke Dyje lemovanej lužnými lesmi, Hardeggská vyhliadka v Národnom parku Podyjí a plavba po Dunaji na úseku Krems a. d. Donau – Spitz a.d. Donau naprieč regiónom Wachau. Región Wachau sme mali príležitosť doslova ochutnať v rámci návštevy rodinného podniku Weinhof Aufreiter, kde sa venujú spracúvaniu regionálnej odrody marhúľ (Wachauer Marille) a výrobe rozličných marhuľových produktov, pričom tomu nechýba ukážková marketingová podpora.

Pobyt bol natoľko inšpiratívny, že by sa mohol premenovať aj na „Know how absorbed bus study tour“. Tešíme sa na to, ako nové poznatky pretavíme tak do rozvoja našej miestnej turistickej destinácie Malý Dunaj ako aj do rozvoja cezhraničnej destinácie Vnútrozemskej Delty Dunaja.

Lednicko-valtický areál
Wachau: Krems an der Donau – Spitz an der Donau
Wachauer Marille
Eisenstadt

Tento projekt je spolufinancovaný Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.