Bratislavský kraj bude mať v novom volebnom období štyroch podpredsedov

2975
Zľava: Michal Sabo, Simona Petrík, Juraj Droba, Alžbeta Ožvaldová, Juraj Štekláč

Budú nimi Alžbeta Ožvaldová, Simona Petrík, Michal Sabo a Juraj Štekláč.

Na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva v piatok 16. decembra poslanci zvolili nových podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem Alžbety Ožvaldovej, ktorá bola zvolená už v novembri, pribudnú ďalšie tri mená – Simona Petrík, Michal Sabo a Juraj Štekláč.

„Počet podpredsedov sa v porovnaní s minulým volebným obdobím nemení a budú mať na starosti dopravu, sociálne veci, životné prostredie a zdravotníctvo. Myslím si, že každý z nich je vo svojej oblasti odborníkom a bude pre župu prínosom,“ vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.

Za oblasť dopravy bude podobne ako v minulom, tak aj v tomto volebnom období zodpovedať Alžbeta Ožvaldová. Vyštudovala Strednú priemyselnú školu chemickú v Bratislave a Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vysokej školy najprv učila na strednej a základnej škole a v období 1991 – 2006 bola riaditeľka školy. Tri volebné obdobia (2006 – 2018) bola starostka bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Dlhodobo pôsobí ako poslankyňa zastupiteľstva BSK aj hlavného mesta Bratislavy. Od roku 2007 sa, úspešne, angažovala za výstavbu diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7. Jej prioritou v tomto volebnom období bude najmä pokračovanie rekonštrukcií ciest a výstavby ďalších etáp obchvatu obcí Malokarpatska.

Za oblasť sociálnych vecí bude zodpovedná Simona Petrík, ktorá sa už vyše 10 rokov venuje najmä sociálnej sfére, rodinnej politike, ale aj rodovej rovnosti a právam žien. Vo volebnom období 2016 – 2020 bola poslankyňa NR SR, kde aktívne predkladala návrhy zákonov zo sociálnej oblasti, či týkajúce sa pomoci ženám. Jej víziou vždy bola inkluzívna a pomáhajúca spoločnosť, ktorá stojí za všetkými skupinami obyvateľstva ohrozenými sociálnym vylúčením, vrátane všetkých typov rodín či menšín. Zasadzuje sa o to, aby sa aj títo ľudia cítili uznaní a mohli napĺňať svoj potenciál. Keďže BSK dlhodobo túto víziu mení na realitu, je rada, že môže byť toho súčasťou a prispieť svojou energiou a skúsenosťami.

Podpredsedom pre životné prostredie sa stal bývalý publicista a moderátor, environmentálny aktivista Michal Sabo. Dlhodobo sa venuje témam voľne pohodeného odpadu, obehového hospodárstva, udržateľnosti a klimatickej zmeny. V roku 2020 bol spoluiniciátorom prvej slovenskej klimatickej petície #klimatapotrebuje. Jeho prioritou je, aby sa Bratislavský kraj stal lídrom v adaptácii na klimatickú zmenu.

Oblasť zdravotníctva bude mať ako pod palcom staronový podpredseda Juraj Štekláč. Je vyštudovaný lekár – endokrinológ. Na BSK pôsobí od roku 2017 ako poslanec, v roku 2020  sa stal vicežupanom pre oblasť zdravotníctva. Podieľal sa na zriadení a fungovaní veľkokapacitného očkovacieho centra.  Za najväčšie krajské zdravotnícke výzvy pokladá prijatú Stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK a vybudovanie medicínskeho campusu na bratislavských Boroch. Zdravie spolu so vzdelaním a kultúrnym hodnotovým rozvojom považuje za najdôležitejšie pre rozvoj človeka. Osobitý dôraz kladie na strategický rozvoj vidieka a inklúziu sociálne znevýhodnených komunít.

Materiály na rokovanie nájdete TU.

Fotogalériu zo zastupiteľstva nájdete TU.

Komisie Zastupiteľstva BSK

 • Mandátová komisia (predsedníčka Zuzana Schwartzová)
 • Komisia na ochranu verejného záujmu (predsedníčka Monika Ďurajková)
 • Finančná komisia (predseda Martin Barto)
 • Komisia dopravy (predseda Štefan Gašparovič)
 • Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia (predseda Peter Pilinský)
 • Komisia školstva, mládeže a športu (predsedníčka Petra Hitková)
 • Komisia kultúry (predseda Oliver Solga)
 • Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu (predseda Peter Švaral)
 • Komisia zdravotníctva (predseda Oskar Dvořák)
 • Komisia sociálnych vecí (predseda Marek Machata)
 • Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania (predseda Michal Rakús)
 • Dotačná komisia (predseda Juraj Jánošík)

Videoprenos môžete sledovať tu: