Deň detí nie je len o darčekoch pre našich najmenších

3486
Deň detí oslavujeme na Slovensku od roku 1952
Deň detí oslavujeme na Slovensku od roku 1952

Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) vo švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť, a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby. V roku 1949 túto myšlienku vo svete podporili aj viaceré medzinárodné organizácie. Hoci nie je úplne jasné, prečo bol pre tento deň vybraný práve 1. jún, tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách sveta. Úplne po prvýkrát vo svete bol Deň detí oslavovaný v San Francisku v spomínanom roku 1925, na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

Organizácia Spojených národov upozorňuje, že na svete žije stále v chudobe viac ako 600 miliónov detí. Vyplýva to zo štúdie, ktorá zohľadňuje ukazovatele, ako sú zdravie, vzdelanie či životná úroveň. Tieto deti nemajú prístup k základným potrebám, ako sú pitná voda, hygiena, elektrina, primeraná výživa alebo základné vzdelanie.

Každá krajina vo svete oslavuje tento deň v iný deň.

Napríklad v Argentíne je to druhá nedeľa v auguste, v Nemecku, je to ako u nás 1. jún, hoci aj tam sa v bývalom NDR oslavoval Medzinárodný deň detí 1. júna a v NSR 20. septembra a tento sviatok sa nazýval Svetový deň detí. Po zjednotení Nemecka sa Medzinárodný deň detí oslavuje už len 1. júna. V Maďarsku sa od roku 1950 oslavuje Deň detí poslednú nedeľu v máji. V Japonsku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 5. mája, v Mexiku 30. apríla, v Poľsku 1. júna , vo Venezuele tretiu júlovú nedeľu a v moslimských krajinách 4. júla.

Ako oslavujeme Deň detí na Slovensku?

V mestách, mestských častiach a obciach sa konajú akcie, na ktorých sa predstavia hudobné skupiny, konajú sa rôzne súťaže a je k dispozícií množstvo atrakcií. Deti sa v niektorých školách neučia a idú sa pozrieť na tieto akcie, iné školy zas idú do kina, alebo si vytvoria vlastný program. Deti po príchode domov dostávajú od rodičov malé darčeky.

MDD má však predsa len svoj cieľ. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete.