Devínska Nová Ves má nové workoutové športovisko

909

Nový športový priestor vznikol ako súčasť konceptu „Dobrý sused“ na Opletalovej ulici v mestskej časti Devínska Nová Ves a je výsledkom spolupráce CTP Invest, ktorý vlastní priemyselný park v Devínskej Novej Vsi, mestskej časti a aktívnej komunity občanov.

Ďalší príklad dobrej lokálnej spolupráce medzi podnikateľským prostredím, komunitou a miestnou samosprávou. Devínska Nová Ves sa netají svojimi podpornými aktivitami miestnym podnikateľom, či už veľkým alebo malým. S týmto postojom podporila mestská časť vznik workoutovej zóny v časti Kolónia. Partnerom a investorom sa stal priemyselný developér, ktorý v oblasti vlastní priemyselný park CTPark.

Workoutová zóna vznikla priamo v priemyselnom areáli v tesnej blízkosti obytnej zóny a bytových domov, ktoré postupne pribúdajú v tejto oblasti. „Vždy nás teší, keď sa nám podarí zrealizovať nový projekt, ktorý prináša do lokality benefit či už v podobe zelene alebo miest určených na aktívny oddych. Dlhodobo vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme, razíme filozofiu, že život nekončí za oknom fabriky či kancelárie. Snažíme sa vytvárať prostredie, kde sa budú ľudia vracať nielen kvôli práci, ale aj kvôli oddychu a dobrému pocitu,“ hovorí Stanislav Pagáč, regiónálny riaditeľ CTP Invest na Slovensku.

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves bola pri tvorbe projektu a uvítala iniciatívu vytvoriť športový priestor na mieste, kde pôvodne bola trafostanica a vjazd nákladných vozidiel do priemyselného parku. Devínska Nová Ves zabezpečila bezpečnosť zóny s osadením 360°kamerou. „Som veľmi rád, že do Devínskej Novej Vsi pribudla nová workout zóna. Po tak náročnom období, ktoré nám posledný rok priniesol, som podporil túto iniciatívu už pri jej prvotnej myšlienke. Myslím si, že môžem poďakovať v mene všetkých Devínskonovovešťanov za nový priestor, kde môžeme zmysluplne tráviť náš voľný čas.“ dodal starosta mestskej časti Dáriu Krajčír.

Zdroj: Devínska Nová Ves