Devínska Nová Ves osadila elektronické meracie zariadenia rýchlosti

834

Koncom roka 2021 osadila mestská časť Devínska Nová Ves dve elektronické meracie zariadenia rýchlosti na Eisnerovej ulici v smere do mesta a na Opletalovej v smere z mesta.

V Devínskej Novej Vsi sú to dve najvyťaženejšie dopravné ulice. Merače rýchlosti sú inštalované pred priechodmi pre chodcov, aby si vodiči uvedomili svoju rýchlosť a primerane spomalili svoju jazdu. Práve na týchto uliciach sa pohybuje množstvo obyvateľov a detí idúcich do škôl, z nich, prípadne z autobusových zastávok.

Okrem rýchlosti merajú aj frekventovanosť premávky. Merače rýchlosti poslúžia aj ako počítacie zariadenia. Analýza údajov ukáže či v týchto úsekoch je nevyhnutná častejšia kontrola, napríklad Policajným zborom a častejšia kontrola rýchlosti vozidiel.

Devínskonovoveská iniciatíva má za cieľ zabezpečenie premávky. „Zo skúseností vieme, že obdobné merače rýchlosti už pomohli s upokojením dopravnej situácie na Istrijskej ulici. V budúcoročnom pláne je pridať merače na ulicu. Na hriadkach, ktorá je príjazdová a na ulicu Jána Jonáša, ktorá tiež z hľadiska rýchlosti problémová,“ priblížila mestská časť na sociálnej sieti.

Zdroj: Devínska Nová Ves