Devínska Nová Ves vyhlásila opäť zbierku pre sociálne slabšie rodiny

936

Miestny úrad mestskej časti Devínska Nová Ves organizuje pravidelnú zbierku trvanlivých potravin a hygienických potrieb pre sociálne slabšie rodiny.

„Máte doma trvanlivé potraviny (aj bezlaktózové), hygienické pomôcky, kozmetiku či čistiace prostriedky? Prineste ich na miestny úrad na Novoveskej 17,“ vyzýva samospráva na sociálnej sieti.

Uvedené veci bude mestská časť zbierať vždy posledný pondelok v mesiaci, teda 31. januára, 28. februára, 28. marca, 25. apríla, 30. mája a 27. júna.

Zdroj: Devínska Nová Ves