Do konca novembra prebieha výstava klientskej tvorby zo združenia Krídla

755

Od 20. septembra do 30. novembra prebieha v Mestskej knižnice na Laurinskej ulici výstava diel prijímateľov sociálnych služieb rehabilitačného strediska Združenia príbuzných priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla. Rehabilitačné stredisko sa už vyše 16 rokov venuje starostlivosti o ľudí s psychickými poruchami, pričom neoddeliteľnou súčasťou je arteterapia. Na výstave je možné vidieť rôzne umelecké techniky, ako maľovanie, keramika, paličkovanie, drôt, tkanie, macramé a šitie, ktorým sa prijímatelia sociálnej služby venujú v rámci režimovej terapie.

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2021 poskytol neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb Združeniu príbuzných priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – rehabilitačné stredisko vo výške 54 351,36 EUR.