Dočasná zmena liniek 640, 649 a 659

989

Spoje na linkách budú prispôsobené k redukovaným vlakom. Od 7. apríla 2021 príde k dočasnej úprave cestovných poriadkov regionálnych autobusových liniek 640 649 a 659 tak, aby spoje na týchto linkách lepšie nadväzovali na obmedzené vlakové spoje na železničnej stanici Senec.

Linka 640

 • V pracovných dňoch pôjdu nad rámec prázdninového režimu navyše víkendové spoje s odchodmi o 6:03 a 8:03 zo zastávky Veľký Grob, reštaurácia smer Senec, železničná stanica, ktoré cestujúcich dopravia k vlakom Os 4604, resp. Os 4682.
 • Naopak v pracovných dňoch nebude premávať spoj s odchodom 7:33 zo zastávky Veľký Grob, reštaurácia smer Senec.

Linka 649

 • V pracovných dňoch pôjde spoj s odchodom 4:54 z Hurbanovej Vsi cez Tureň, majer smer Senec, železničná stanica, ktorý cestujúcich dopraví k vlaku Os 4602 s odchodom o 5:30 zo Senca (pôjde o predĺžený a posunutý spoj linky 629 s pôvodným odchodom 5:30 zo zastávky Tureň, majer).
 • V pracovných dňoch bude premávať aj spoj z Hurbanovej Vsi s odchodom o 6:00 smer Senec, autobusová stanica, ktorý cestujúcich dopraví k vlaku Os 4604 s odchodom zo Senca o 6:32.
 • Spoj s odchodom o 7:25 zo zastávky Šamorín, autobusová stanica smer Senec, autobusová stanica pôjde o 5 minút skôr, t.j. už o 7:20, ktorý cestujúcich dopraví k vlaku Os 4682 s odchodom zo Senca o 8:25.
 • Spoj s odchodom o 15:01 zo zastávky Senec, autobusová stanica smer Zlaté Klasy, Rastice, Jednota bude premávať o 20 minút skôr, už o 14:41.
 • Spoj s odchodom o 16:01 zo zastávky Senec, autobusová stanica smer Zlaté Klasy, Rastice, Jednota bude premávať o 20 minút skôr, už o 15:41, čím bude nadväzovať na vlak Os 4623 (príchod do Senca o 15:36).
 • Spoj s odchodom o 17:01 zo zastávky Senec, autobusová stanica smer Zlaté Klasy, Rastice, Jednota bude premávať o 20 minút skôr, už o 16:41, čím bude nadväzovať na vlak Os 4625 (príchod do Senca o 16:36).
 • Spoj s odchodom o 18:06 zo zastávky Senec, železničná stanica smer Šamorín, autobusová stanica bude premávať o 20 minút skôr a už zo zastávky Senec, autobusová stanica, už o 17:46, čím bude nadväzovať na vlak Os 4627 (príchod do Senca o 17:36).

Linka 659

 • V pracovných dňoch pôjde nový spoj s odchodom o 15:41 zo zastávky Senec, autobusová stanica smer Jelka, garáž, ktorý bude nadväzovať na vlak Os 4623 na žel. stanici Senec (príchod 15:36).
 • Spoj s odchodom o 16:01 zo zastávky Senec, autobusová stanica smer Jelka, garáž nebude premávať.
 • Spoj s odchodom o 17:01 zo zastávky Senec, autobusová stanica smer Jelka, garáž bude premávať o 15 minút skôr, už o 16:46, čím bude nadväzovať na vlak Os 4625 (príchod do Senca o 16:36).

Zdroj: imhd.sk