Dostavba diaľničnej križovatky D1xD4 je bližšie k realite

2416
Nedostavaná križovatka D1xD4

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila v piatok 8. júla vyhodnocovanie ponúk na dostavbu diaľničnej križovatky D1xD4. Úspešným uchádzačom je poľská firma Budimex. V súčasnosti plynie lehota na možné podanie námietok, preto v tejto chvíli ďalšie podrobnosti nie sú známe.

Nová diaľnica D4 bola otvorená v novembri 2021 v úseku Rača – Jarovce. Stále však chýba napojenie na diaľnicu D1.

Rekonštrukcia diaľnice D1 je nevyhnutná na zabezpečenie križovania s diaľnicou D4. Hodnotu zákazky NDS odhadla na vyše 127 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Rekonštrukcia D1 bude pozostávať z prevedenia dopravy zo súčasnej diaľnice na obchádzkové trasy po vetvách budúcej križovatky D1xD4, následnej kompletnej výmeny vozovky D1 vrátane zdvihu nivelety, výstavby nových mostov, ako aj dokončenia križovatkových vetiev križovatky D1xD4 vedúcich popod D1.

Pozrite si video:

Foto a video: Michal Feik

Fotogaléria: