Dúbravka nelení ani jeden týždeň počas letných prázdnin

619

Júlové prázdninové týždne znamenajú pre mestskú časť Dúbravka týždne v znamení čistoty, polievania i kosenia.

Posledné dni čistili terénni zamestnanci ulice Žatevná, Jadranská, Pri Horanskej studni, Vendelínska, Tulipánová, okolie Kostola sv. Kozmu a Damiána, Cabanova, Homolova, Ožvoldíkova, Nejedlého, Sekurisova. Nechýbali ani práce a opravy na detských ihriskách Peknikova, Sekurisova, Nejedlého a Ľuda Zúbka a samozrejme polievanie pre vlahu zelene a stromčekov.

Zdroj: Dúbravka