Dúbravka organizuje zbierku školských pomôcok

584

Po šiestich úspešných ročníkoch organizuje mestská časť Dúbravka aj tento rok zbierku použitých aj nepoužitých školských pomôcok.

Začína sa vo štvrtok 15. júla a potrvá mesiac. Pomôcť má deťom zo sociálne slabších rodín, ktoré mestská časť eviduje. „V minulých ročníkoch sa podarilo vyzbierať pomôcky, ktoré deti naozaj potrebujú,“ ocenil starosta mestskej časti Martin Zaťovič. „Aktivita Dúbravčanov ma teší a všetkým chcem aj touto formou poďakovať.“ Dúbravčania v predchádzajúcich ročníkoch nosili do zbierky najmä ceruzky, farbičky, vodové alebo temperové farby, pravítka, perá, zošity, školské tašky či knižky. Pomôcky mestská časť zbiera od 15. júla do 15. augusta, aby sa stihli pomôcky pred začiatkom školského roku ešte distribuovať. Školské pomôcky sa dajú počas leta odovzdať v budove miestneho úradu na Žatevnej 4 na Oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva na prízemí.

Zdroj: Dúbravka