Dúbravka pokračuje v rekonštrukciách detských ihrísk

517

Mestská časť Dúbravka postupne rekonštruuje detské ihriská, športoviská a verejné priestory, dopĺňa či vymieňa hracie prvky. Výraznou zmenou má prejsť priestranstvo a detské ihrisko pred bývalou tanečnou školou Jagermajster, dnes Škola Breaku. Práce sa začali.

Starú chátrajúcu dráhu, takzvanú osmičku, pre bicykle či odrážadlá a kolobežky pred budovou tanečnej školy na ulici Karola Adlera mestská časť zbúrala pred piatimi rokmi. V posledných rokoch bola miestom stretnutí pre asociálov i drogovo závislých. Murovanú dráhu nahradila výsadba a upravený priestor. „V letných mesiacoch tu už pribudli nové bránky a oplotenie, ktoré oddelilo športovú časť a detské ihrisko. V najbližších týždňoch bude mestská časť pracovať na obnove detského ihriska,“ približuje vedúca oddelenia životného prostredia Mária Smiešková. „Priestor dostane efektný centrálny hrací lanový prvok, akúsi ležatú osmičku, vymenené budú aj tunajšie hojdačky a prvok v pieskovisku,“ dodáva.

Premena priestranstva sa tento týždeň začala, plocha so starou železnou konštrukciou hojdačiek z 80. rokov sa zmení na zelenú. Časť asfaltového priestoru nahradí výsadba a oddychová plocha s lavičkami.

V októbri mestská časť spustí aj rekonštrukciu detského ihriska na Nejedlého 47. Ide o malé ihrisko v blízkosti konečnej električiek, ktorého výhodou v letných mesiacoch je tieň. Jeho nevýhodou sú inžinierske siete pod ním, ktoré bránia zásahom do zeme. Podľa toho aj oddelenie životného prostredia vyberalo tunajšie nové hracie prvky. Starú hojdačku oddelenie odstránilo, keďže jej umiestnenie nespĺňalo požiadavky normy, a jej tunajšie osadenie brzdia spomínané siete.

Počas septembra plánuje mestská časť dokončiť tri nové fit zóny. Dúbravskí poslanci pripravili počas tohto roka svoje priority, zmeny vo verejnom priestore. Každý mohol v súvislosti s verejným priestorom a jeho obnovou rozhodnúť o sume päťtisíc eur. Niektorí poslanci sa spojili, aby mohli podporiť projekt vyššou sumou.  Tak to bolo napríklad aj pri takzvaných nových fit zónach v troch rôznych lokalitách. Mestská časť ich dokončila v septembri. Prvý priestor na cvičenie pribudol na niekdajšej ploche detského ihriska – Bujnáková – Hanulova.

Tretia fit zóna vznikla na ploche pri Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Fedákovej. Ide o  stroje na vonkajšie cvičenie, posilňovanie.

Zdroj: ts Dúbravka