Dunajská Lužná získala 2,85 milióna eur na výstavbu nového objektu ZŠ

557

Obec Dunajská Lužná v okrese Senec získala eurofondovú dotáciu vo výške 2,85 milióna eur na vybudovanie nového objektu základnej školy. Zmluvu o pridelení príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu zverejnili v centrálnom registri zmlúv, v stredu nadobudla účinnosť.

Na realizáciu projektu je v súčasnosti aktívna výzva na predkladanie ponúk. „Predmetom riešenia je prestavba a nadstavba budovy bývalej kuchyne a jedálne v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva Úsvit na základnú školu,“ spresnila obec vo výzve zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Potenciálni zhotovitelia môžu svoje ponuky predložiť do 5. septembra.

Zdroj: TASR