Hlavné mesto spustilo kampaň pes bratislavský

6922

So psom prichádza aj zodpovednosť a práve o tejto zodpovednosti je komunikačná kampaň o slušne vychovanom psovi bratislavskom.

Mestá sú krásne svojou rozmanitosťou a v každom meste sa tak stretáva veľa rôznych záujmov. Cieľom mesta je tieto záujmy zladiť. Často pritom musí prísť k obrusovaniu hrán. Jeden z takýchto príkladov sú určite psičkári a nepsičkári.

Všetkým zodpovedným psičkárom mesto ďakuje, že svojho psa bratislavského vedú k tomu, aby bol šťastným a spokojným psom, ktorý neobťažuje druhých, neničí žiadnym spôsobom cudzí majetok, jednoducho je vychovaný tak, že ľavou zadnou zvláda “spoločenský” život v mestskej džungli.

Avšak práve nezodpovednosť niektorých psičkárov je problém, z ktorého vzniká konflikt. Ide tu najmä o dve veci:

  • o bezpečnosť – niektorí držitelia psov totiž nemajú svojich psov dostatočne pod kontrolou.
  • o čistotu nášho mesta – nezodvihnuté psie exkrementy vo verejnom priestore, ktoré sú problémom miest na celom svete.

Je dôležité, aby si aj bratislavskí psičkári uvedomovali svoju zodpovednosť a boli tolerantní k svojmu okoliu.

Aj týmto spôsobom chce mesto otvoriť dialóg a prispôsobiť ho tak potrebám všetkých psíkov, psičkárov a nepsičkárov.