Internát v Rači bude slúžiť na ubytovanie pre repatriantov

2847

Starosta MČ Bratislava-Rača informoval na sociálnej sieti, že internát Akadémie PZ SR na Sklabinskej ulici bol vyčlenený na ubytovanie slovenských občanov prichádzajúcich nasledujúce dni z cudziny.

Budú presunutí priamo z hraníc a budú im urobené testy na Covid-19. Objekt bude 24 hodín denne monitorovaný a strážený políciou. Stravovanie aj ubytovanie bude zabezpečené Ministerstvom vnútra SR, pod ktoré objekt spadá.

Boli prijaté všetky opatrenia, aby neboli nijako obmedzení obyvatelia z okolia.

Ide o dôležitú aktivitu Ministerstva vnútra SR, ktorá pomáha Slovákom, čo v tejto situácii zostali ďaleko od rodiny a zároveň prispeje k ochrane verejného zdravia.

Zdroj: FB