Juraj Droba: SNP patrí medzi najsvetlejšie momenty našej histórie

1253

Pred 76 rokmi sme sa postavili fašizmu a vybojovali si národnú hrdosť.

Slovenské národné povstanie začalo 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami a nepriamo aj útokom proti autoritatívnej vláde Jozefa Tisa. Centrom povstania bola Banská Bystrica.

Slovenské národné povstanie označil predseda BSK Juraj Droba za najsvetlejšiu stránku našej novodobej histórie. „Bolo prejavom vôle ľudí pridať sa na stranu spojencov. Slovenský národ sa dištancoval od nacizmu a fašizmu a prihlásil sa k myšlienkam demokracie a slobody pre všetkých občanov,“ uviedol.

Droba vidí veľkú zodpovednosť verejných činiteľov, aby sa snažili o prehlbovanie povedomia o týchto udalostiach na školách. „Pomáhajme mladej generácii tak, aby si vytvárala svet založený na úcte a k rešpekte k našim najlepším tradíciám,“ odkázal.

Aj Slovenské národné povstanie prispelo k víťazstvu v II. svetovej vojne. Išlo nám v ňom o život v slobode a právo na štátnu existenciu. Odkaz SNP je aj po takej dlhej dobe stále aktuálny. „Je potrebné chrániť tých, ktorí sú utláčaní a myslieť na to, že na život v slobode, ochranu ľudských práv a ľudskej dôstojnosti máme rovnaké právo všetci. Odkaz SNP čítam tak, že je nevyhnutné bojovať proti zlu a že existujú výnimočné okamihy, keď sa treba pustiť s vervou aj do vopred prehratých zápasov. Aby tí, čo prídu po nás, videli, že sila ľudského ducha a pravdy je väčšia, ako akákoľvek presila. Voči ľuďom, ktorí to dokážu, prechovávam obdiv, lebo si uvedomujem, aký som sám slabý a nedokonalý,“ uviedol bratislavský župan.

S úctou spomíname na našich predkov-hrdinov. Vďaka nim tu dnes žijeme v slobodnej spoločnosti, kde väčšina z nás nepozná hrôzy vojny.

Som hrdý na to, že máme na Slovensku dosť rodín, v ktorých bol aspoň jeden bojovník proti fašizmu. Zaslúžia si našu hlbokú úctu. Nikto z nás si dnes nevie predstaviť podmienky, v akých sa hrdo postavili voči teroru vediac, že s najväčšou pravdepodobnosťou zaplatia za svoje hrdinstvo životom,“ dodal Juraj Droba.