Koncerty bez publika

1207

Slovenská filharmónia pozýva v utorok 21. apríla o 19.00 sledovať druhý koncert cyklu Koncerty bez publika.

Interpretmi koncertu budú slovenskí umelci mladšej generácie, ktorí získali ocenenia z viacerých súťaží a pravidelne koncertujú doma i v zahraničí.

V prvej polovici koncertu sa predstavia manželia Jarovci – Filip Jaro, člen kontrabasovej skupiny Slovenskej filharmónie, s klavírnym sprievodom Xénie Jarovej, ktorí sa intenzívne venujú aj komornej hudbe a od roku 2011 tvoria zoskupenie Sperger Duo.

V druhej polovici koncertu vystúpi popredný slovenský huslista Juraj Tomka a klavirista Maroš Klátik.

Program koncertu je zostavený z poslucháčsky obľúbených diel, ako je Rachmaninovova Vokalíza s expresívnou melodikou, ale aj dramaturgicky objavných a menej známych kusov ako napríklad Spergerova Sonáta h mol.

Program obohatia aj jediné Husľové sonáty dvoch skladateľov, takmer rovesníkov, Leoša Janáčka a Clauda Debussyho.

Slovenská filharmónia chce svojimi Koncertmi bez publika obohatiť ponuku kultúrneho vyžitia hudbymilovnej verejnosti počas pandémie koronavírusu, ale tiež podporiť umelcov, ktorých súčasné opatrenia pripravili o možnosť koncertovať. Klavírny recitál Jakuba Čižmaroviča zaznamenal v online priestore viac ako trojnásobnú kapacitu našej Koncertnej siene – okolo 3000 návštevníkov.

Sledujte sekciu Koncerty online na www.filharmonia.sk, stránku stream.filharmonia.sk alebo hashtag #SlovakPhil. Všetky koncerty zároveň ostávajú v archíve, takže sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť.

PROGRAM KONCERTU

SPERGER DUO

FILIP JARO kontrabas

XÉNIA JAROVÁ klavír

Henry Eccles (1670 – 1742)

Sonáta g mol pre kontrabas a klavír (upr. Fred Zimmerman)

Johann Matthias Sperger (1750 – 1812)

Sonáta h mol pre kontrabas a klavír, T36

Sergej Rachmaninov (1873 – 1943)

Vokalíza, op. 34 č. 14 (upr. Stuart Sankey)

Jan Geissel (1859 – 1919)

Koncertný kus pre kontrabas a klavír, op. 24

JURAJ TOMKA husle

MAROŠ KLÁTIK klavír

Leoš Janáček (1854 – 1928)

Sonáta pre husle a klavír                                                   

Claude Debussy (1862 – 1918)

Sonáta pre husle a klavír g mol

Eugène Ysaÿe (1858 – 1931)

Sen dieťaťa / Rêve d’enfant, op. 14

Zdroj: Slovenská filharmónia