Mládežnícky parlament Bratislavského kraja

V Bratislavskom kraji vzniká nový mládežnícky parlament. Bude spájať mladých ľudí a samosprávy naprieč celým krajom.

“Cieľom Mládežníckeho parlamentu Bratislavského kraja je spájať mladých ľudí a mládežnícke organizácie so samosprávou a pomáhať pri iniciatívach, ktoré zlepšujú podmienky života mládeže v Bratislavskom kraji,” hovorí Juraj Droba. “Súčasťou jeho agendy bude aj organizácia podujatí pre mladých ľudí, podpora školských parlamentov alebo spolupráca a ďalšími mládežníckymi parlamentmi naprieč celým Slovenskom.”

Mládežnícky parlament bude mať dvadsať členov, ktorých vyberie komisia zložená z odborníkov, zástupcov samospráv a predstaviteľov mládežníckych organizácií. Prvé zasadnutie nového mládežníckeho parlamentu prebehne v septembri.

“Mladí ľudia najlepšie vedia čo potrebujú pre svoj rozvoj a dobrý život. Práve mládežnícky parlament je dobrým miestom na formulovanie ich predstáv a otvorenú komunikáciu so samosprávou,” hovorí Milan Polešenský, regionálny koordinátor IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, “Počas existencie Petržalského mládežníckeho parlamentu sme sa presvedčili, že spolupráca samosprávy a mladých ľudí funguje a prináša výsledky.”

Členom nového mládežníckeho parlamentu sa môže stať každý mladý človek od 15 do 30 rokov, ktorý žije, študuje alebo pôsobí na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Štatút Mládežníckeho parlamentu Bratislavského samosprávneho kraja

Kontakt

mpbsk@bratislavskykraj.sk

Novinky