Ktoré mená sú najčastejšie v celej populácii Slovenska?

42727

Kým medzi rodičmi bábätiek bodujú v posledných rokoch mená ako Ema či Sofia alebo Jakub a Samuel, v celej populácii je situácia trochu odlišná. Túto zaujímavú štatistiku zverejnilo ministerstvo vnútra.

Najviac mužov na Slovensku je nositeľmi mena Peter, nasleduje Ján a Jozef. Na ďalších miestach sú mená Martin a Michal, ktoré sú však populárne aj v súčasnosti a tento rok skončili v prvej desiatke top mien chlapcov. Medzi ďalšie rozšírené mená patria Miroslav, Milan, Tomáš, Štefan a Marek. Z nich len Tomáš skončil aj v prvej desiatke tohtoročných bábätiek.

Iná situácia je v prípade ženských mien. Pri dievčatách rodičia siahajú po nových, zahraničných menách. Na Slovensku žije najviac Márií, nasledujú mená Anna, Zuzana, Katarína, Jana, Eva, Helena, Monika, Lucia a Martina.

​Ako to bolo v minulosti?

Ministerstvo vnútra oslovilo k tejto téme jazykovedkyňu Ivetu Valentovú z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Tu sú niektoré z jej zaujímavých poznámok: 

  • Najprv sa dávalo človeku len jedno meno, ktoré naši slovanskí predkovia dostávali pri tzv. „postrižinách“, teda pri vstupe do života dospelých. Neskôr cirkev zaviedla dávanie mien pri krste.
  • Medzi staré slovanské mená patria zložené mená, ako sú napríklad Svätopluk, Boleslav, Rastislav, Svätožizna, Mojislava.
  • Za typicky slovenské možno pokladať meno Mojtech, ktoré nie je doložené z iných slovanských jazykov.
  • Ako základy zložených mien sa využívali aj predložky a častica ne (Bezded, Povoj, Zavid, Neded, Nemil, Nestaš, Nestaša ).
  • Viacero osobných mien vznikalo zo všeobecných podstatných mien, napríklad Uzda, Strmeň, Koč, Baran, Košút (staré slovanské slovo s významom cap), Hviezda, Dúha, Šura (šur = ženin brat).
  • Popri starobylých slovanských menách sa po prijatí kresťanstva čoraz viac dostávali do popredia kresťanské starozákonné a novozákonné mená.
  • V dôsledku idey slovanskej vzájomnosti sa od 2. polovice 19. storočia rozšírili niektoré mená ruského pôvodu, napr. Ivan, Igor, Viera, Oľga, neskôr Boris, Tamara, Zora, Nataša, južnoslovanské mená Dušan, Danica, Ivica, Zlatica a iné, ale obľúbené sa stali aj starobylé slovanské mená, napr. Vladimír, Vladislav, Rastislav, Ľubomír. 
  • Od 30. rokov 20. storočia sa začali udomácňovať západné, najmä francúzske mená, napr. Žaneta, Marieta, Henrieta, Iveta, Ivona, Simona, írske meno Patrik. Populárne boli aj ruské mená Nataša, Tatiana, Larisa.

Zdroj: Ministerstvo vnútra