Kúpalisko Krasňany prejde veľkou zmenou

940

Vďaka sezónnemu nafukovaciemu prístrešku bude veľký bazén otvorený pre plavcov počas celého roka. Kúpalisko Krasňany funguje od 60. rokov minulého storočia. Pre deti aj dospelých je to miesto, kam chodia radi za oddychom či zábavou. Avšak celý areál pomaly dosluhuje. Bazény neprešli od svojho vzniku väčšou opravou a sú v zlom technickom stave, nefunkčný objekt bistra dočasne nahradil mobilný gastro stánok a v lepšej kondícii by mohli byť aj športové ihriská. Z týchto dôvodov sa kúpalisko po konzultácii s mestskou časťou Rača dostalo do Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta.

Architekti teraz ukázali, ako sa letné kúpalisko Krasňany v mestskej časti Rača zmení. Zväčší sa o takmer 3300 m2 novej plochy, zmodernizujú sa všetky bazény, veľký plavecký bazén sa rozdelí na plavecký a menší relaxačný bazén. Pribudnú tri detské bazény a vďaka sezónnemu nafukovaciemu prístrešku sa bude môcť plavecký bazén využívať aj v zime. Zrekonštruuje sa súčasný bufet, v rámci areálu sa premiestnia športoviská a kúpalisko tiež získa nový vstup, šatne a kolonádu, ktorá bude spájať všetky objekty do jedného celku.

Do konca roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa určí bližší harmonogram prác obnovy. Predpokladaný začiatok rekonštrukcie je budúci rok.

Predbežný rozpočet na všetky tri etapy rekonštrukcie je vyčíslený na 3 milióny eur bez DPH. Projekt bude hradený z rozpočtu hlavného mesta, a tiež z prostriedkov Správy telovýchovných a rekreačných zariadení.

Plánovanú obnovu zastrešuje hlavné mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy a Správou telovýchovných a rekreačných zariadení. Architektonická štúdia je z dielom ateliérov PLURAL, zerozero a Diervilla.

Zdroj: MČ Rača