Staré mesto: Jednorazový príspevok na nákup školských potrieb

1162

To, že začiatok školského roka môže byť pre mnohých finančne náročný, si uvedomujú aj viaceré bratislavské mestské časti. Niektoré z nich preto ponúkajú jednorazový príspevok na nákup školských potrieb. Rodičia prvákov oň aktuálne môžu požiadať. Samosprávy o tom informujú na svojich webových stránkach.

Jednou z mestských častí, ktoré sa rodičom snažia uľahčiť počiatočné výdavky pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, je napríklad Staré Mesto. Vlani takto prerozdelili 10.500 eur.

Finančnú pomoc vo výške 50 eur na dieťa dostane zákonný zástupca s trvalým pobytom v mestskej časti. Oproti minulosti ho je možné získať jednoduchšie. Miestny úrad totiž zrušil povinnosť odovzdať so žiadosťou aj Potvrdenie o návšteve školy.

K žiadosti je potrebné doložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, v prípade zverenia dieťaťa do starostlivosti rozhodnutie súdu a účtovné doklady, ktoré preukazujú nákup školských potrieb nie staršie ako 5 mesiacov. Príspevok môže byť vyplatený buď na účet žiadateľa, alebo – ak si to želá – v hotovosti v pokladni miestneho úradu.

Ako požiadať o príspevok?

Žiadosť treba podať od 2. septembra 2020 najneskôr do 15. novembra 2020. Tlačivo nájdete na oficiálnych stránkach staremesto.sk v sekcii Občan – Tlačivá – Sociálne služby a zdravotníctvo alebo v tlačenej verzii na oddelení inklúzie, sociálnych vecí a kultúry miestneho úradu v Starom Meste na Vajanského nábreží 3.

Kontaktná osoba: Mgr. Michala Žifčáková – 02/59 246 227, oddelenie inklúzie, sociálnych vecí a kultúry, dvor 020a, mail: michala.zifcakova@staremesto.sk.

Zdroj: Staré mesto