Materskú školu na Kolískovej ulici v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia

1250

Materskú školu na Kolískovej ulici v  Karlovej Vsi čaká rekonštrukcia. Projekt za viac ako 964.000 eur počíta okrem štandardnej obnovy budovy aj s radikálnym znížením jej energetickej náročnosti, prispôsobením sa nepriaznivým dosahom klimatickej zmeny a tiež s podporou biodiverzity. Škôlka má totiž spomedzi deviatich karloveských materských škôl najväčšie náklady na energie.

Prvá časť prác sa týka najmä rekonštrukcie a zateplenia strechy a časti fasády. Pre statické posúdenie strechy sa muselo upustiť od pôvodnej požiadavky na vybudovanie zelenej vegetačnej strechy, pozornosť sa preto venovala vertikálnej zeleni.

V ďalších etapách sa počíta s prácami na realizácii využitia zrážkových vôd, rekonštrukciou elektroinštalácie či sadovníckymi prácami. Vo finálnych etapách sa má riešiť obnova rozvodov, osvetlenie, solárne panely či stavebné úpravy vnútorných priestorov. Škôlka bude využívať na splachovanie a zavlažovanie zrážkovú vodu. Po hĺbkovej obnove sa zníži jej uhlíková stopa najmenej o 56 percent, na spotrebe energie by sa malo ušetriť minimálne 60 percent nákladov.

Posledné práce by mali byť odovzdané najneskôr na jeseň 2022. Realizované sú na základe finančných prostriedkov z Nórskych grantov a programu LIFE. Z Nórskych fondov ide viac ako 649.000 eur.

Zdroj: TASR; Karlova Ves