Matúš Vallo: Chceme, aby Bratislava lepšie triedila

1307

Bratislava prechádza na unikátny „vrecový“ systém zberu triedeného odpadu.

Magistrát prišiel s riešením, ako pomôže Bratislave lepšie triediť. Tzv. vrecový systém zberu triedeného odpadu z rodinných domov bude prebiehať od domu k domu. Viac o správnom triedení sa dozviete TU. „Skúsenosti z iných krajín a miest ukazujú, že vrecový systém je efektívnejší ako zber zo zberných hniezd a prináša surovinu podstatne čistejšiu a vhodnejšiu na následnú recykláciu,“ píše primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Zatiaľ, čo pri zberných hniezdach sa často stáva, že ak napríklad niekto prichádza na kontajnerové stojisko s vytriedeným papierom a modrý kontajner na papier je preplnený, vytriedený papier napokon skončí v nesprávnom kontajneri alebo vedľa kontajnera. Nie je výnimkou, že v kontajneroch na triedený odpad končí komunálny alebo nadrozmerný odpad. Pri vrecovom zbere však tieto dôvody strácajú svoje opodstatnenie, pretože človek nemá dôvod vyhadzovať nesprávny materiál do vlastného vreca,“ vysvetľuje primátor.

Do pilotnej etapy vrecového systému zberu triedeného odpadu z rodinných domov majú byť zapojené tieto mestské časti: Vajnory, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka, Staré Mesto, Devínska Nová Ves a Devín. V prípade schválenia zastupiteľstvom už v júli každá domácnosť dostane dve rolky, každú po 25 kusov vriec. Na kalendárny mesiac tak na jednu domácnosť pripadnú 2 ks (120 l) modrých vriec na papier a 2 ks (120 l) žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny. Kvôli jednoduchšiemu prechodu na nový systém budú počas prvého mesiaca ešte dočasne prístupné aj zberné hniezda.

Ako presne bude vrecový zber prebiehať? Zistíte na  https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov

Harmonogram zberu vo svojej mestskej časti nájdete na  https://bratislava.sk/sk/harmonogram-zberu-triedeneho-odpadu-2020-pre-rodinne-domy-v-mestskych-castiach-v-prvej-etape

Zdroj: Facebook Matúš Vallo má rád Bratislavu