Medvede na Slovensku: Zapojte sa do prieskumu

1059

V súvislosti s vysokým počtom prípadov napadnutia človeka medveďom a nárastom výskytu medveďov v osídlených oblastiach i v súvislosti s protichodnými názormi odborných inštitúcií na problematiku riešenia tejto záležitosti si katedra biológie na Trnavskej univerzite pripravila dotazník.

Cieľom je zozbierať čo najviac údajov o vašich skúsenostiach s touto šelmou a o vašich názoroch na jej ochranu/reguláciu. Prieskum je anonymný a výsledky budú po vyhodnotení získaných informácií zverejnené. „Otázky sú však určené všetkým občanom a preto sa pýtam i na názory na ochranu/reguláciu medveďov,“ približuje Jozef Kováčik z katedry biológie na Trnavskej univerzite.

Otázky sú nenáročné na „klikanie“, s odhadovaným časom vypĺňania do 12 minút. Nevyhnutných otázok (označené zelenou farbou a hviezdičkou na konci otázky) je iba 28, a preto ak sa vás niektoré otázky netýkajú (stretnutie s medveďom alebo pozorovanie jeho výskytu na území okresov), nevypĺňajte ich. Pre aktuálnosť sa väčšina otázok vzťahuje na pozorovanie alebo stretnutie s medveďom v posledných 5 rokoch.      
 
Čím viac reálnych informácií poskytnete, tým bude výsledná informácia z dotazníka hodnovernejšia, pretože podobný prieskum sa v SR nerealizoval.  Otázky sú však určené všetkým občanom a preto sa pýtam i na názory na ochranu/reguláciu medveďov. Dotazník je voľne dostupný TU.